News
Thứ 5, Ngày 24/09/2020, 14:00
Amend the list of medical equipment and instruments in the health sector that are not applied for concentrated procurement
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/09/2020 | Nguyen Trang

​PORTAL - The Provincial People's Committee shall amend the list of common, inexpensive, retailed and easily damaged medical equipment and instruments in the health sector that are not applied for concentrated procurement in the province.

​Accordingly, Provincial People's Committee add 43 types of medical equipment and instruments to the list of common, inexpensive, retailed and easily damaged medical equipment and instruments in the health sector those are not applied for concentrated procurement in Binh Duong province.

Decision​ 

Lượt người xem:  Views:   54
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
News