News
Thứ 4, Ngày 26/12/2012, 10:27
The leaders of Binh Duong province visited and extended Christmas greetings to religious dignitaries in 2012
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/12/2012
BEGIC - 24 Dec, Provincial Party Committee, People’s Council, People’s Committee, Fatherland Front Committee and leaders of branches, departments visited and extended Christmas greetings to Catholic and Protestant dignitaries in the province.
   
At Phu Cuong bishop’s palace, Mr Vu Minh Sang - Permanent Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, Chairman of Provincial People’s Council on behalf of the delegation extended Christmas wishes of happiness and peacefulness to Catholic priest and parishioners. He expressed his hope that the Catholic would contribute to socio-economic development of Binh Duong province and make it more prosperous and civilized in the coming time and continue to remain the principle “Good life direction” and “Live the gospel in the heart of the nation”.

Mr. Vu Minh Sang - Permanent Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, Chairman of Provincial People’s Council extended Christmas greetings to Phu Cuong bishop’s palace
   
  
   
  Mr. Huynh Van Nhi - Vice Chairman of Provincial People’s Committee extended Christmas greetings to Phu Cuong bishop’s palace
   
After the visit to Phu Cuong bishop’s palace, the delegation continuously paid Christmas visits to Phu Cuong Catholic Church and Binh Duong Protestant Church.

  

Mr. Huynh Van Nhi - Vice Chairman of Provincial People’s Committee and Mr. Pham Van Canh - Chairman of Provincial Fatherland Front Committee extended Christmas greetings to Phu Cuong Catholic Church

Mai Xuân
Lượt người xem:  Views:   488
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
News